תרומה

המצוות כסמלים רש"ר הירש [14] מצוות המשכן ד. הרב אריאל אלקובי.

שיעורים אחרונים