תרומה

המצוות כסמלים רש"ר הירש [11] מצוות המשכן א. הרב אריאל אלקובי.

שיעורים אחרונים