תרומה

הלכות ערובין סימן שפב סעיפים א-יא. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים