תרומה

הלכות ערובין סימן שסב סעיפים א-ז. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים