top of page
תרומה

האם ניתן לסמוך על אוצר בי"ד לכתחילה? והיחס להיתר מכירה ויבול נוכרי. ר' אליהו בוסקילה.שיעורים אחרונים
bottom of page