האם מותר לעשות ניתוח לייזר ג' ימים קודם השבת? סוגיית נראה כמתנה לחלל את השבת. ר' אלנתן סויסהשיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg