האם יש בימינו דין רשות הרבים לענין הלכות עירוב. ר' מאיר פרץ.


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg