תרומה

האם ישנו איסור בציור של שמש וירח, ועשיית צורת אדם? ר' תומר דדון.שיעורים אחרונים