תרומה

גדר שיעור ההתבשמות בפורים. ר' מתן ויצמן.שיעורים אחרונים