תרומה

"אני רוצה לספר לך משהו"... היחס הבריא לנטיות הפוכות. ר' רועי סיידה.


שיעורים אחרונים