תרומה

איסור מלאכת הגוי בשבת. ר' איתי דור חי.


שיעורים אחרונים