תרומה

איך נקיים את סיום המסכת של תענית בכורות השנה?

האפשרות של השתתפות דרך "זום" הינה אפשרית אך היא פחות מומלצת משום שחלק מעניין סיום המסכת היא השתתפות בסעודת המצווה. על כן הדרך הנכונה לקיים את הסיום השנה היא ע"י לימוד אישי של כל אחד ואחד.

לטובת הענין, הרב אריאל אלקובי הסריט את מסכת אבות בששה סרטונים קצרים של 20 דקות כל אחד.

לימוד פורה! ושנשנמע בשורות טובות